Privacy Policy

 

            OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

ACUN MEDYA sa sjedištem u ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, (u daljnjem tekstu: „ACUN MEDYA" ili „mi" ili „Društvo“) kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da Vas upozna s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Ovu obavijest trebate pročitati i označiti da ste suglasni s njom.

1.      Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?

Ova obavijest odnosi se na obradu Vaših osobnih podataka:

-       u svrhu registracije kandidata za casting i kontaktiranje sa kandidatima za  projekt SURVIVOR i/ili sudjelovanja u budućim projektima 

2.       Koje vrste podataka prikupljamo 

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke koje ste nam ostavili stupivši u komunikaciju s nama (na primjer, podatke koje ste upisali ispunivši obrazac na linku  https://survivor.hr/apply/survivor/1

(u daljnjem tekstu: „mrežna stranica) ili kad ste nam se obratili telefonom, putem elektroničke pošte ili na neki drugi način). Podaci o kojima je riječ su Vaše Ime, Prezime, Datum rođenja, Spol, E-pošta, Visina, težina, Fotografija, Broj mobitela, Država, Grad, Adresa, Poštanski broj.

Navedene podatke prikupljamo i obrađujemo jer je to nužno za registraciju u našu casting bazu, ali uz Vašu posebnu i izričitu suglasnost. 

3.     Kako koristimo vaše osobne podatke i temeljem kojih zakonskih propisa

U ovome slučaju, vaše podatke obrađujemo samo uz vašu suglasnost, te ćemo prilikom obrade vaših osobnih podataka posebno zatražiti vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost, zatražiti pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravak podataka slanjem e-maila na adresu dataprotection@survivor.hr ili pisanim putem, na adresu sjedišta ACUN MEDYA.

Međutim, uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost. U slučajevima kada od vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, ustupanje tih podataka je obvezno. To znači da u slučaju da ne dobijemo te osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti voditi naš ugovorni odnos ni ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati.

4.      Kako i kome otkrivamo vaše osobne podatke

Mi ne prodajemo vaše osobne podatke trećim stranama.

U našem Društvu samo ograničen broj djelatnika [na primjer, osoblje u odjelu produkcije, ljudskih resursa, pravnom odjelu i odjelu informatičke tehnologije] ima pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno. Djelatnici Društva dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka i postupati u skladu s mjerama propisanim za njihovu zaštitu. Zaposlenicima je dopušteno koristiti podatke samo po uputama Društva i u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća.

Uvid u podatke omogućit ćemo tijelima državne vlasti i/ili organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših zakonitih interesa (uključujući i zakonita prava drugih osoba) sukladno zakonskim propisima na snazi.

Vaše osobne podatke možemo otkriti i trećim stranama, uključujući:

(i)               davateljima usluga koji pružaju administrativnu, stručnu i tehničku podršku Društvu za potrebe podrške informatičkoj tehnologiji, sigurnosti i poslovnim resursima;

Kada je to potrebno, Društvo će dati uvid u vaše osobne podatke stručnim suradnicima izvan Društva (npr. odvjetnicima, knjigovođama, revizorima).

U nekim slučajevima, Podatke možemo po potrebi otkriti i drugim članicama Grupe kojoj pripada Društvo (uključujući povezana društva ili naše holding društvo i njegova povezana društva) za potrebe kao što su pretraživanje casting baze za pronalaženje kandidata za produkcijske projekte drugih članica Grupe. Posjedujemo odgovarajuće mjere zaštite u Grupi koje jamče sigurnost otkrivanja takvih osobnih podataka.

Podatke ćemo pokazati i trećim stranama u kontekstu moguće prodaje ili restrukturiranja Društva ili dijelova Društva,  preuzimanja drugih Društava i u slučaju promjene u nadzornim tijelima Društva i s Društvom povezanih osoba.  

Društvo nastoji s dužnom pažnjom odabrati treće strane koje su davatelje usluga te zahtijeva (ugovorom ili na neki drugi način) da davatelji usluga posjeduju potrebne tehničke i organizacijske mjere zaštite potrebne za očuvanje sigurnosti podataka, te da podatke obrađuju isključivo u skladu s uputama koje će dobiti od Društva. Davatelji usluga imaju pravo angažirati podizvođače i tim podizvođačima prenositi podatke ako je to potrebno radi davanja usluga Društvu, pod uvjetom da se i oni pridržavaju istih obveza čuvanja i zaštite podataka kao i davatelji usluga.

5.      Pohrana vaših osobnih podataka i prijenos u druge zemlje

Vaši osobni podaci pohranjuju se u Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Podaci se mogu prenijeti i pohraniti i izvan Europskog gospodarskog prostora. U tom slučaju, Podatke obrađuju i naši dobavljači kao treća strana. Podaci se izvan Europskog gospodarskog prostora mogu prenijeti samo pod uvjetom da ste dali suglasnost za takav prijenos i da postoji adekvatna zaštita poput (1) odluke Europske komisije o adekvatnosti u vezi [s tom ILI tim] [državom ILI državama]; (2) potvrde o postojanju „sigurnosnog štita“; ili (3) odgovarajući i obvezujući poslovnik.

6.      Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas primjerak vaših osobnih podataka i/ili imate pravo ispraviti podatke. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo vaše osobne podatke ili da ih prebacimo drugoj organizaciji. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade vaših osobnih podataka (na primjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka (uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od vas suglasnost za pristup vašim osobnim podacima, imate pravo odustati od te suglasnosti. Ako vaše osobne podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.

Ova vaša prava u nekim situacijama imaju ograničenja, na primjer, kad možemo dokazati da imamo zakonski utemeljenih razloga za obradu vaših osobnih podataka. Očekivat ćemo od Vas potvrdu identiteta i pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na Vaš zahtjev.

Ako želite iskoristiti svoja navedena prava, molim Vas da nam se obratite na dolje navedeni kontakt. Nadamo se da ćemo moći uspješno odgovoriti na svaki Vaš eventualni upit o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke. U slučaju da nismo riješili pitanje koje Vas zanima, imate pravo obratiti se odgovarajućim tijelima koja nadziru zaštitu podataka. Prigovor možete uputiti u državi članici u kojoj živite ili radite ili u onoj državi članici u kojoj se po vašim navodima dogodila povreda zakonskih propisa o zaštiti podataka. Nadzor nad zakonitošću prikupljanja i obrade osobnih podataka u Republici Hrvatskoj vrši Agencija za zaštitu osobnih podataka.

7.      Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke i kako ih štitimo

Vaše Podatke zadržat ćemo samo onoliko koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Obavijesti i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava (i zakonitih prava drugih strana). Ako smo Vaše osobne podatke anonimizirali, možemo ih dalje obrađivati i o tome vas nismo dužni obavještavati.

Temelj za obradu Vaših osobnih podataka koje ste dali u svrhu registracije kandidata za casting i kontaktiranje sa kandidatima u svrhu novih castinga i/ili sudjelovanja u budućim projektima  je Vaša suglasnost, te ćemo podatke obrađivati samo tijekom razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje navedene svrhe ali ne duže od tri godine, osim u slučaju da svoju suglasnost ograničite ili uskratite prije isteka tog roka. Tada prestajemo obrađivati osobne podatke na koji se ta uskrata odnosi za potrebne svrhe osim u slučaju da imamo zakonsku obvezu obrađivati te osobne podatke i/ili je obrada tih osobnih podataka potrebna radi ostvarivanja naših zakonitih prava (uključujući i zakonita prava drugih strana).

 Vaše podatke pohranjujemo na našim sigurnim poslužiteljima.

Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo Vaše podatke, ne možemo Vam jamčiti sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prijenos poduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo Vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

8.      Privatnost djece

Naše društvo na ovoj mrežnoj stranici ne prikuplja svjesno osobne podatke osoba mlađih od 18 godina. Ako je roditeljima ili skrbnicima poznato da su njihova djeca Društvu ustupila svoje osobne podatke, trebali bi o tome odmah obavijestiti Društvo. Ako Društvo utvrdi da joj je osobne podatke ustupila osoba mlađa od 18 godina, Društvo će te podatke odmah uništiti na svojim poslužiteljima, osim u slučaju kad je roditelj ili skrbnik izričito suglasan s time da Društvo za jasno određenu svrhu obrađuje osobne podatke djeteta.

Prikupljanje podataka u interakciji s tim elementima uređeno je obaviješću o privatnosti/politikom privatnosti društva kojima pripadaju (pogledajte članak o vašim pravima u prethodnom tekstu).

9.      Poveznice za druge mrežne stranice

Naša mrežna stranica može nuditi poveznice na mrežne stranice koje nisu pod nadzorom našeg Društva. Klik na poveznicu treće strane vodi Vas na mrežnu stranicu te treće strane. Preporučujemo da se prigodom posjeta mrežnoj stranici na koju Vas je odvela poveznica upoznate s postavkama privatnosti te mrežne stranice. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naše Društvo nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane.

10.  Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje ili vas zanima postupak obrade vaših osobnih podataka, ili ako želite iskoristiti bilo koje svoje pravo, obratite nam se e-poštom na adresu dataprotection@survivor.hr ili pismom na adresu ACUN MEDYA, 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska.

Društvo može unositi izmjene i dopune u ovu Obavijest, te će Vas o takvim promjenama obavijestiti objavom nove Obavijesti na  https://survivor.hr/apply/survivor/1  Bit ćete obaviješteni svaki put kada se sadržaj ove Obavijesti bitno mijenja. Molimo vas da povremeno provjerite ima li kakvih izmjena i dopuna u ovoj Obavijesti.