Survivor

 • Ja sam stariji/a od 18 godina i potvrđujem. (*)
  Prihvaćam uvjete i odredbe dolje navedenog ugovora o sudjelovanju. (*)
 •  

  Za potrebe prijave za sudjelovanjem u projektu Survivor Producenta ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, potrebni su nam Vaši određeni osobni podaci. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), potrebna nam je Vaša privola, odnosno potvrda da nam dajete privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka, a koji se prikupljaju za ACUN MEDYA KFT iz ACUN MEDYA KFT iz 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 15, Mađarska, reg. br.: 13 09 199958, kao Voditelja obrade osobnih podataka, u svrhu registracije kandidata za casting projekta SURVIVOR.

  Vaše podatke obrađujemo na temelju privole i čuvamo ih najduže 4 godine osim ukoliko ranije povučete danu privolu. Privolu u svakom trenutku možete povući kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka putem mail adrese dataprotection@survivor.hr.

  Također u bilo kojem trenutku možete zatražiti pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravak podataka slanjem e-maila na adresu dataprotection@survivor.hr ili pisanim putem, na adresu sjedišta ACUN MEDY. Želite li saznati nešto više o Vašim pravima možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka slanjem e-maila na adresu dataprotection@survivor.hr ili pisanim putem, na adresu sjedišta ACUN MEDYA.

  Uskrata privole odnosno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz Vašu privolu obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju privolu.

  U slučajevima kada od Vas tražimo osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze, ustupanje tih podataka je obvezno. To znači da u slučaju da ne dobijemo te osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti voditi naš ugovorni odnos ni ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati. Vaša prava su: Pravo na pristup, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prigovor, Pravo na prenosivost podataka.  Ukoliko mislite da ne obrađujemo adekvatno Vaše osobne podatke možete se obratiti nadzornom tijelu.

  Molimo Vas da otvorite i pročitate Obavijest o privatnosti za korištenje Vaših osobnih podataka https://survivor.hr/privacy-notice.html  i nastavite s postupkom registracije.

  Nakon što ste informirani putem Obavijesti o privatnosti u kojima smo Vas upoznali s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka molimo Vas da potvrdite da dajete privolu da se Vaši osobni podaci koje ste dostavili u ovoj prijavnici koriste u svrhu registracije kandidata i kontaktiranja sa kandidatima u svrhu castinga za projekt SURVIVOR i sudjelovanja u budućim projektima. 


   

 • Pročitao/la sam i razumio/razumijela sam, prihvaćam. (*)
 •       ACUN MEDYA PISMO PRIHVAĆANJA OBVEZE ZA NATJECANJE

   

  1.     STRANE 

  ACUN MEDYA i podnositelj zahtjeva koji podnosi prijavu preko https://survivor.hr/apply/survivor/1 (u nastavku teksta „podnositelj zahtjeva“) u odnosu na projekt „Survivor“ ovim se slažu sa odredbama u nastavku.

   

  2.     PRAVA I OBVEZE STRANA

  a.     Podnositelj zahtjeva se slaže da su podaci i pojedinosti navedeni u Formularu za prijavu za natjecanje istiniti i točni te će Podnositelj zahtjeva biti odgovoran za sve gubitke koji mogu nastati zbog pogrešnih ili nepotpunih podataka.

  b.     Podnositelj zahtjeva je suglasan i daje svoj pristanak za korištenje njegovih podataka, fotografija i videozapisa koje je dostavio Acun Medy-i uz popunjeni Formular  za prijavu za natjecanje. Acun Medya može koristiti dostavljene podatke, fotografije i videozapise za potrebe tog projekta u medijima, u programima i u vrijeme prema vlastitom nahođenju. Podnositelj zahtjeva unaprijed  potvrđuje da ako te fotografije i videozapisi koje je on/ona dostavio/podijelio za korištenje s Acun Medya, neće podnijeti bilo kakav zahtjev protiv Acun Medye zbog tog korištenja.

  c.     Podnositelj zahtjeva potvrđuje i slaže se  da ti videozapisi i fotografije koje je koristio i priložio tokom popunjavanja Formulara za prijavu na natjecanje ne krše osobna prava, autorska prava i druga prava trećih strana. Ako ti videozapisi i fotografije korišteni u Formularu za prijavu na natjecanje krše osobna prava, autorska prava i druga prava trećih strana i Acun Medya mora platiti odštetu zbog takvog kršenja, Podnositelj zahtjeva dužan je nadoknaditi štetu.

  d.     Podnositelj prijave ovime daje svoju suglasnost za to da mu se obavijest o podacima i informacijama o Natjecanju ili bilo kojem drugom projektu koji će provoditi Acun Medya KFT i/ili bilo koje njegovo povezano društvo za tekuće ili buduće projekte koji će se izvršavati u bilo kojem mediju, uključujući no ne ograničavajući se na televiziju ili internet itd, daju određenim telekomunikacijskim sredstvima poput telefona, SMS-a i e-maila.

  e.     Podnositelj zahtjeva slaže se i potvrđuje da razumije da samo ispunjavanje obrasca za prijavu za Natjecanje ne znači izravno ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u Natjecanju; te da ovlaštenje za imenovanje natjecatelja ima isključivo Acun Medya.

  f.      Za podnositelje zahtjeva mlađe od 18 godina zahtjev trebaju podnijeti njihovi zakonski skrbnici/oba roditelja/staratelj/posvojitelj. Ako skrbnici/roditelji ne podnesu prijave za podnositelje mlađe od 18 godina, ti podnositelji zahtjeva ne mogu sudjelovati u Natjecanju, čak i ako ispunjavaju druge uvjete.

  g.     Podaci koje su podnositelji prijava dali na formularu za prijavu za Natjecanje spremit će se u bazi podataka Acun Medya i neće biti otkriveni trećim stranama. Sve u skladu s pozitivnim pravnim propisima.

  h.     Acun Medya zadržava pravo na promjenu formata Natjecanja, uvjeta i odredbi ovog ugovora bez prethodnog obavještenja podnositelja zahtjeva. Budući da je Pismo o preuzimanju Natjecanja pravno obvezujuće za Podnositelja zahtjeva, Podnositelj zahtjeva treba redovito provjeravati ovu stranicu.

   

   

  STUPANJE NA SNAGU PISMA PRIHVAĆANJA OBVEZE

  ACUN MEDYA i podnositelj zahtjeva koji podnosi svoju prijavu putem https://survivor.hr/apply/survivor/1 (u daljnjem tekstu „podnositelj zahtjeva”) ovim pristaju na sve odredbe navedene ovdje.

   

   

   

 • (*) Polja označena sa (*) su obavezna.